صفحه ارت تمام مس

صفحه ارت تمام مس

_

مزایا:

  • خلوص 99و9 درصد

مشخصات فنی محصول:

دیاگرام