در حال بارگذاری ...

INSTALLATION 

INSTALLATION AND MAINTENANCE

_

نصب ، نگهداری و بازنگری

_

نصب و راه اندازی

مشاوره و هماهنگی تیم های نصاب و متخصص کار در ارتفاع در سراسر ایران

بازنگری و نگهداری

بازرسی‌های دوره‌ای نظارتی تأسیسات حفاظت در برابر صاعقه مطابق با استاندارد NF C17-102/IEC 62305 برای کفایت و نگهداری مناسب، که توسط تیم متخصص ما در سراسر ایران انجام می شود

هر سیستم حفاظت در برابر صاعقه باید طبق معیارهای تعیین شده توسط استاندارد مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد. در مورد صاعقه گیرهای الکترونیکی(CORONA (ESE باید مطابق با بخش 8 از استاندارد NFC17-102:2011 نصب، تأیید و نگهداری شوند.

با محاسبه ریسک برخورد صاعقه  مطابق با استاندارد NFC17-102:2011 باید تضمین کرد که سطح حفاظتی انتخاب شده  صحیح است. هنگامی که این مقدار مشخص شد، تجدید نظرها طبق استاندارد برنامه ریزی می شوند:

سطح حفاظتی

I & II

III & IV

بازرسی بصری(سالیانه)

1

2

بازرسی کامل(سالیانه)

2

3

بازرسی کامل سیستمهای بحرانی(سالیانه)

1

1

 • توجه:
 • صاعقه گیر های مورد استفاده در سازه های در معرض خطر انفجار باید هر 6 ماه یکبار تایید بصری شود.
 • تست های الکتریکی نصب باید سالی یکبار انجام شود.
 • صاعقه باید با استفاده از شمارنده رعد و برق سری SYNSEC ثبت شود. توسط این دستگاه ضربه ها و نوسانات مستقیم یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه شمارش و ثبت می گردد.
 • شمارنده های سری SYNSEC نیازی به منبع تغذیه خارجی نداشته و با هر نوع نصبی سازگار است.

بازرسی بصری:

هدف این است که اطمینان حاصل شود که کل نصب ESE مطابق با استاندارد NFC17-102:2011 به درستی انجام می شود و نکات زیر رعایت خواهد شد:
 
 • صاعقه گیر 2 متر بالاتر از عناصری است که باید محافظت شوند.
 • سیستم صاعقه گیر  یکپارچگی فیزیکی خود را حفظ می کند.
 • تعداد هادی های نزولی صحیح است.
 • پیوستگی هادی های قابل مشاهده صحیح است.
 • تمامی اتصالات و حفاظ های مکانیکی در شرایط خوبی هستند.
 • عدم آسیب ناشی از صاعقه.
 • فواصل جداسازی و پیوند همبندی ها رعایت شده است.
 • نشانگر (پرچم) تعیین وضعیت  روی سرج ارستر ها  نشان دهنده خرابی نباشد.
بازرسی بصری

تایید کامل:

تأیید کامل شامل بازرسی های بصری و اقدامات زیر برای تأیید است:

 • پیوستگی الکتریکی هادی ها.
 • مقادیر مقاومت اتصال زمین.
 • عملکرد ESE با استفاده از دستگاه تستر صاعقه گیر کرونا.

هر گونه نقصی که در حین بازرسی در سیستمهای صاعقه گیر ESE یافت می شود باید در اسرع وقت اصلاح شود تا اثربخشی بهینه آن حفظ شود.

0/5 (0 Reviews)
خانهفروشگاهتماسارتباط با ما