حوضچه ارت بتنی

حوضچه ارت بتنی

_

مزایا:

  • کیفیت بالا

حوضچه ارت بتنی جهت دسترسی به الکترود ارت جهت اقداماتی از قبیل اندازه گیری سیستم ارت ،بازدید های دوره ایی و احیاء کاربرد دارد .

مشخصات فنی محصول:

 

دیاگرام